ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "Παιδεία και Πολιτισμός"
Μέτρο 1.2: "Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην
Εκπαίδευση"
Τίτλος Έργου: "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Από τις 20/5/2002 ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν τη σελίδα μας
Eίσοδος
Η σελίδα αυτή έχει κατασκευαστεί από την Πενταμελή Επιτροπή Επιμόρφωσης του Ν. Ημαθίας για την αμεσότερη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος επιμορφωσης "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση".